• SPRZĘT SNOWBOARDOWY

 • CENA ZA DOBĘ
 • Deska Snowboardowa - 40zł
 • Buty Snowboardowe - 14zł
 • Kask - 12zł
 • Komplet (deska snowboardowa + buty) - 50zł
 • SPRZĘT NARCIARSKI

 • CENA ZA DOBĘ
 • Narty Dziecięce do 100cm - 25zł
 • Narty Junior - 30zł
 • Narty Top - 40zł
 • Narty Vip - 50zł
 • Buty Narciarskie - 14zł
 • Kijki - 4zł
 • Kask- 12zł
 • KOMPLETY

 • CENA ZA DOBĘ
 • Komplet Dziecięcy do 100 cm (narty, buty) - 30zł
 • Komplet Junior (narty, buty) - 35zł
 • Komplet Top (narty, buty) - 50zł
 • Komplet Vip (narty, buty) - 60zł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 1. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.
 2. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 3. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 4. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem.
 5. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczalnia nalicza dodatkową opłatę .
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zaginięcie lub zniszczenie sprzętu.
 7. Klient jest świadomy, że wiązania narciarskie nie wypinają się w każdej sytuacji jednakże zmniejszają ryzyko wypadku.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 9. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystanie wypożyczonego sprzętu z przyczyn losowych w tym pogodowych.
 • Wynajmujący, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wypożyczalnie (Sport-Serwis Tadeusz Miklas) danych osobowych zamieszczonych w Umowie najmu.